Algemene voorwaarden voor een  E.H.B.O.-HULPPOST

 1. De v.z.w. De Wase Hulpdienst beperkt zich tot het verlenen van medische bijstand.
 2. De inrichter(s) nemen er nota van dat de medewerkers van de v.z.w. De Wase Hulpdienst totaal onbezoldigd werken. Het publiek zal hierover worden ingelicht en de vereniging mag de aandacht vestigen op haar eigen werking.
 3. De inrichter dient een ruim lokaal ter beschikking te stellen om de nodige eerste zorgen te kunnen verstrekken.
 4. Dit lokaal dient te worden voorzien van minimum één tafel en vier stoelen.  Deze ruimte dient volledig afgezonderd te zijn van de andere accommodaties en voldoende verlicht en verlucht te zijn.
 5. De privacy van de gekwetsten dient ten allen tijde te worden gegarandeerd.
 6. Het is wenselijk dat hier ook een lavabo en stromend water aanwezig is.
 7. Een afgebakende ruimte dient ter beschikking te zijn,teneinde het opstellen van ziekenwagens en tenten mogelijk te maken.
 8. De toegangs- en uitvalweg voor de ziekenwagens dient door de inrichter ten alle tijde vrij te worden gehouden.
 9. De inrichter verbindt er zich tot het volgende:
  a. om per aanwezige helper te voorzien in 1 frisdrank per 2 uur.
  b. een middagmaal per helper te voorzien indien de hulppost over de middag loopt.
  c. een avondmaal per helper te voorzien indien de hulppost over de klok van 18h00 loopt.
  d. Indien aan  een of meerder van voorgaande regels niet word voldaan zal de Wase Hulpdienst v.z.w. het niet nalaten om deze kosten door te rekenen aan de inrichter.
 10. De v.z.w. De Wase Hulpdienst heeft het monopolie op de EHBO-voorzieningen op de manifestatie.
 11. Wenst de inrichter beroep te doen op andere bijkomende hulpdiensten, verpleegkundigen of artsen dan moet dit in samenspraak gebeuren met de v.z.w. De Wase Hulpdienst.
 12. De v.z.w. De Wase Hulpdienst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor personeel dat beroepsmatig optreedt en hiervoor honorarium kan eisen.
 13. Schade toegebracht aan de v.z.w. De Wase Hulpdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator
 14. Indien het nodig blijkt een slachtoffer naar een ziekenhuis te vervoeren, wordt het gewone ziekenwagentarief aangerekend.
 15. De rekening wordt in dat geval rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd.
 16. Vergoedingen als de activiteit(en) niet doorgaan :
  Bij verwittiging minder dan 24 uur op voorhand wordt er 25% van het overeengekomen bedrag  aangerekend, met  een minimum van € 25.00 .
  Als onze mensen ter plaatse komen zal het volledig bedrag aangerekend worden.
 17. Indien de rekening niet na 30 dagen factuurdatum betaald is. Zien wij ons genoodzaakt om maandelijks een herinnering te sturen. Per herinnering die verstuurd moet worden zal er €15.00  administratiekosten aangerekend worden.